Sofie B., Tullinge:
"Vi planerar att flytta till Tystberga, men då måste förskola och skola fungera i samhället."
Det här är en av några kommentarer som lämnades vid namninsamlingen 2020. Vi bad om en motivering för de som inte bor i Tystbergabygden. Läs mer på skrivunder.com
Namninsamlingen 2018
innan valet
våren 2018
våren 2018
Förskolan bantas ner i Tystberga – föräldrar oroliga
Citat: "En omorganisation av förskolan väntar i Tystberga. Det meddelar Nyköpings kommun, som bommar igen förskolan Lilla gärdets lokaler. Istället ska verksamheten ansluta till lokalerna vid Tystberga skola – ett projekt med flera fallgropar, menar föräldrarådet. …"
23 april 2018
23 april 2018
Starka protester satte stopp för förändringar på Tystberga förskola
Citat: "De massiva protesterna mot att omorganisera förskolan i Tystberga och frysa dagiskön fick politikerna i Nyköping att dra tillbaka förändringsförslaget.

Omorganisationen av Tystberga förskola låg som ett beslutsärende i dagordningen på dagens kommunstyrelsesammanträde. Men efter att Föräldrarådet i Tystberga lämnat in en protestlista där över 800 personer hade skrivit under på kort tid togs ärendet bort före mötet.

Enligt Föräldrarådets Therese Lemón vill man att politikerna tar ett helhetsgrepp över hur Tystberga skola och förskola hänger ihop. Man vill se bättre personalpolitik och gärna att kommunen försöker få tillbaka personal som har lämnat Tystberga.

Kommunstyrelsens Kent Pettersson (S), som också är barn- och ungdomsnämndens ordförande, hoppas nu att det tillsätts en arbetsgrupp där personal och föräldrar tar fram ett nytt genomförbart förslag.

– Det förslaget kan kanske genomföras augusti 2019 istället för augusti 2018, vilket jag hade hoppats på. Det hade varit bäst för barnen, avslutar Kent Pettersson. "
Eva S., Gustavsberg:
"Viktigt att mina barnbarn har en bra skola i närmiljön. Alla ska inte behöva bo i stan!"
Det här är en av några kommentarer som lämnades vid namninsamlingen 2020. Vi bad om en motivering för de som inte bor i Tystbergabygden. Läs mer på skrivunder.com
… löften efter valet
hösten 2018
hösten 2018
Stärkta band mellan parter när ny förskola byggs i Tystberga
Citat: "Efter en lång tid präglad av oro och frustration har det nya politiska styret i Nyköping lovat att en ny förskola ska byggas i Tystberga. Men det har en hoppfull stämning infunnit sig på den lilla orten.
– Vi är förstås jätteglada, säger Therése Lemón från föräldrarådet i Tystberga.

När S, C och MP nu inleder sitt styre i Nyköping gör man det delvis under rubriken "En bättre skola". En av de punkter som inkluderas är att bygga en ny förskola i Tystberga. Det har föregåtts av en lång period där ortens föräldraråd och invånare krävt åtgärder från Nyköping kommun. … "
Maria S., Trosa:
"För en levande landsbygd! Viktigt också för oss i grannkommunerna."
Det här är en av några kommentarer som lämnades vid namninsamlingen 2020. Vi bad om en motivering för de som inte bor i Tystbergabygden. Läs mer på skrivunder.com
… nästan två år senare
19 juli 2020
19 juli 2020
Namninsamlingen 2020 avslutas - 971 underskrifter!
Citat: "De styrande politikerna i Nyköpings kommun planerar att godkänna en förstudie den 31 augusti, som innebär att förskolan flyttar i skolbyggnaden. Det innebär att klassrum, grupprum och fritidslokaler görs om till förskola. Konsekvensen blir att skolan bara kan ta emot ungefär hälften av barnen i Tystbergabygden, och förskolan ungefär sex av tio barn.

Jag som skriver under namninsamlingen tar ställning för följande:

1. Tystberga förskola och skola är viktiga för hela Tystbergabygden!
2. Förskolan/skolan måsta kunna ta emot alla barn i framtiden – inte bara några.
3. Nyköpings kommun måste ta fram förslag öppet och i dialog med invånarna.


Namninsamlingen överlämnas till kommunens politiker den 21 juli kl 18 vid Bygdegården. Läs mer om förstudien och kommunens förslag på tystberga.nu"
21 juli 2020
21 juli 2020
Birgitta B., Tumba:
"Vill att Nyköpings kommun tar ställning till tystbergabornas önskan så att landsbygden fortsätter att bebos"
Det här är en av några kommentarer som lämnades vid namninsamlingen 2020. Vi bad om en motivering för de som inte bor i Tystbergabygden. Läs mer på skrivunder.com