Citat ur kommunstyrelsens beslut den 18 november 2018:
"Ett enkelt samrådsförfarande med aktuella föreningar i Tystberga bör finnas med som en del i genomförandet."
Anmärkning. Förstudien togs fram utan dialog med varken föräldrar, personal eller föreningar. Tvärtom, vi var tvungna att begära ut handlingarna.
Så här tycker vi om förstudien och förslaget
Lyssna på vår granskning (cirka 45 minuter)
"Centerpartiet vill bidra till en god uppväxtmiljö genom att låta barnperspektivet genomsyra alla beslut."
Citat ur (C) valplattform 2018
Minskning av ytan
Före och efter – drar i bilden och jämför …
Mer fakta
Visste du att?
På KS-mötet i november 2018 togs två beslut. Medan vi fortfarande väntar på en seriös förstudie så är Träffens förskola snart färdigbyggd.
Så visst kan det gå snabbt – om man vill.