… och det här är ett axplock av vår berättelse i Tystbergabygden